Ano Domini

Cinci curele de transmisie
CCMLXXIIIICXVCCMILMCL
Absenţe nemotivate
MLCVIXXIIIXXCLMVV
Ploaia are umbrele colorate de acuarele
CCMIIIIXXXVVIIICLMXCCMLIIIIIMMCLCV
Traheotomie nenecesară nene
VVVVVXXIIILVVXCCLCVXMLMXC
Cei doi nu au înţeles exact cum se
IICIILXXVLIIXCLMCCLMCCVLMMIII
sprijină întărirea legăturilor
VCVCLIXMMXIIIIMCMCLVIM
dar verile petrecute la bunici
CCMXXXLCCILLLMLLLLCMMII
erau sublime.
XCLCXXXIVVL

No comments:

Post a Comment